Enterprise Architecture Value Framework

Voor het onderzoek naar de waarde van architectuur is een model ontwikkeld: het Enterprise Architecture Value Framework (EAVF). Uitgangspunt is dat waarde in fasen tot stand komt:
- bij de ontwikkeling van een architectuur (ontwikkeling)
- tijdens de realisatie en implementatie van de architectuur (realisatie)
- na implementatie van de architectuur (gebruik)
In het EAVF wordt vanuit de perspectieven van de Balanced Scorecard naar de waarde in deze drie fasen gekeken.
Meer informatie? Neem contact op.